Bài viết
Kết quả quản lý chất thải y tế tại TTYT huyên Phước Long
[ Cập nhật vào ngày (18/09/2018) ] - [ Số lần xem: 1053 ]
Sưu tầm
Sưu tầm


Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiêm vụ của ngành y tế. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, hệ thống y tế đặc biệt là các bệnh viện đã thải ra môi trường một lượng chất thải.

          Hiện nay tổng số cơ sở y tế trên cả nước: 13.000 cơ sở (trong đó có khoảng hơn 1.300 Bệnh Viện), lượng chất thải rắn phát sinh là 0.86 kg/gường bệnh/ ngày (trong đó có 0,14 - 0,2 kg là chất thải rắn y tế nguy hại). Tổng lượng chất thải rắn y tế phát sinh: 380 tấn/ ngày, trong đó có 42 tấn là chất thải rắn y tế nguy hại. Quản lý chất thải rắn y tế bao gồm: giảm thiểu, phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giám sát quá trình thực hiện. Nếu quản lý tốt chất thải y tế sẽ làm giảm nguy cơ lây lan mầm bệnh trong Trung tâm y tế và cộng đồng, giảm chi phí xử lý chất thải một cách đáng kể. Lượng chất thải rắn phát sinh trong ngày của trung tâm y tế Phước Long khoảng 300 – 450 kg, trong đó chất thải thông thường khoảng 350 – 400 kg, chất thải nguy hại lây nhiễm khoảng 40 – 50 kg.

          Sau nhiều năm tổ chức thực hiện quản lý chất thải rắn y tế theo quyết định 43/2007/ QĐ-BYT của Bộ Y tế, đến năm 2015 tiếp tục cho ra đời thông tư lien tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất thải y tế, trung tâm y tế Phước Long đã triển khai cho tất cả nhân viên, xây dựng quy trình quản lý chất thải y tế đưa đến các khoa áp dụng và thực hiện một cách đồng bộ. Mặt khác được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đầu tư dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện cho trung tâm y tế huyện Phước Long. Từ đó kiến thức, thực hành quản lý chất thải của nhân viên trung tâm y tế đạt kết quả như sau:

 Kiến thức đúng.

Nội dung

Kiến thức đúng

n

%

Đúng

122

82.4

Chưa đúng

26

17.6

Tổng

148

10

Thực hành đúng.

Nội dung

Thực hành đúng

n

%

Đúng

145

98

Chưa đúng

3

2

Tổng

148

100

CNĐD. Lê Hoàng LạcCác ý kiến của bạn đọc

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHƯỚC LONG
Địa chỉ: Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu

Điện thoại: (84-0291)3 864 279
Cấp cứu: 02913.864.191

Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 18/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI